Služby

Predaj hodín

Ponúkame rôzne druhy a značky náramkových, stolových a nástenných hodín. Vieme zabezpečiť na objednávku i exkluzívne či špeciálne hodiny.


Opravy hodín

Zabezpečujeme opravy značkových i neznačkových hodín, výmeny batérií, čistenie hodín, skúšky vodotesnosti či nastavenie strojčekov v hodinách.

Technologický postup pri celkovej oprave hodiniek


Výroba klúčov

Poskytujeme kľúčovú službu na všetky bežne používané typy kľúčov a vložiek.


Gravírovanie

Zabezpečujeme gravírovanie na  hodinky, perá  a pod.