Časté otázky – FAQ

Technologický postup pri „Celkovej oprave hodiniek“

 

Na základe vyhotoveného odborného posudku hodiniek prijatých  do opravy, ktorý obsahuje náklady na opravu hodiniek skladajúcu sa z ceny práce a cenou náhradných dielov použitých pri oprave hodiniek pristupujeme k samotnej  celkovej oprave hodiniek.

     Technologický postup pri celkovej oprave hodiniek:

 • odmontovať remienok alebo kovový náramok od hodiniek. Opotrebované a poškodené perovacie uška vymeniť
 • kovový náramok vyčistiť v ultrazvukovej čističke – zistiť stav spojov , spony náramku a  opotrebované  vymeniť
 • otvoriť hodinky bez poškodenia pomocou originálnych otváracích prípravkov
 • vybrať hodinkový strojček z puzdra hodiniek
 • skontrolovať stav číselníka – kompletnosť segmentov ,stav fosforových značiek a stav perleťových číselníkov – popraskanie.
 • odobrať ručičky z číselníka hodiniek pomocou ochrannej fólie a originálneho snímača ručičiek.
 • kompletne rozobrať hodinky do najmenších detailov a tieto postupne vkladať do čistiaceho košíka
 • takto rozobraté hodinky vyčistiť v hodinárskej čističke /1x kyselina, 2x oplachovacia emulsia, 1x sušenie teplým vzduchom/
 • skladanie vyčistených hodiniek podľa stanoveného technologického postupu
 • výmena poškodených a opotrebovaných náhradných dielov
 • správne naolejovať hodinky stanovenými mazadlami / Moebius/ podľa mazacieho plánu hodiniek /www.becotechnik.de/
 • presnosť chodu poskladaných hodiniek vyskúšať na vibrografe v štyroch základných polohách /  číselníkom hore ,číselníkom dole, korunkou dole a korunkou v pravo /
 • dovolené tolerancie presnosti chodu hodiniek udáva výrobca
 • Omega,Breitling certifikovaný chronometer :  hodiniek    + 6 – 4 sekundy / denne
 • Tissot ,Certina stroj kaliber ETA 2824 2892 :    tolerancia   +20 – 15 sekund / denne
 • Quartzové elektronické hodinky tolerancia  +20 sekund / mesiac

kompletne poskladane hodinky s namontovaným číselníkom a naloženými ručičkami skúšať po dobu dvoch dní v organizéri s  poklopom ochraňujúcim zaprášenie hodiniek

Pred vložením takto pripravených  a vyskúšaných hodiniek do puzdra musíme puzdro primerane pripraviť a upraviť ,aby sme neznehodnotili našu doterajšiu prácu pri oprave hodinkového stroja.

 

      Technologický postup  úprav hodinkového puzdra  pri celkovej oprave hodiniek

 

 • puzdro vyčistime v ultrazvukovej čističke
 • skntrolujeme stav teflonových a gumených tesnení na sklíčku a  viku hodiniek –  vymeniť
 • skontrolujeme činnosť tlačítok na puzdre – rozobrať – vyčistiť- naolejovať – tesnenie vymeniť
 • skontrolovať tesnosť krčka korunky v puzdre – vymeniť zalepiť
 • naťahovaciu korunku opotrebovanú a netesniacu –  vymeniť
 • na požiadanie zákazníka puzdro s náramkom vyleštiť
 • takto pripravené puzdro poskladať, uzatvoriť a previesť u vodotesných prevedení hodiniek skúšku vodotesnosti puzdra a puzdro vysušiť
 • do pripraveného puzdra vložiť vyskúšaný hodinkový strojček a hodinky uzatvoriť

Zákonom stanovená minimálna reklamačná doba na opravu  :      3     mesačná

Záručná doba na náhradné diely použite pri oprave hodín       :   24    –   mesiacov

Hodinárstvo si na opravované hodinky poskytovanú záručnú dobu môže upraviť , ale iba smerom hore.

 

 

Časté otázky ohľadom opráv a údržby hodiniek

(Publikované so súhlasom portálu servishodin.sk)

Kúpil som si hodinky, po krátkom čase mi prestali fungovať.

Je veľmi pravdepodobné, že sa vám v hodinkách vybila batéria. Treba si uvedomiť, že každé hodinky z výroby putujú od výrobcu k dodávateľovi na sklad, následne k predajcovi do vitríny a tam čakajú na svojho nového majiteľa. Celý čas je v nich batéria vložená. Niektoré hodinky majú pod korunkou (koliesko na nastavenie času) vloženú plastovú zarážku, ktorá drží korunku povytiahnutú, čím sa zastaví čas. Aj keď sa tým batéria nevybíja, časom stráca svoje napätie, hoci pomalšie. Preto na každej balenej batérii výrobca uvádza dátum expirácie. Z toho vyplýva, aj keby ste zabalenú batériu nikdy nepoužili, časom sa sama vybije. Je to jej prirodzená vlastnosť. I keď sa na životnosť batérie nevzťahuje záruka (vysvetlenie nájdete nižšie), každý dobrý predajca by mal svojim zákazníkom poskytnúť ním stanovenú lehotu, dokedy vám v nových hodinkách batériu bezplatne vymení. V tomto prípade sa však nejedná o výrobnú vadu.
V druhom rade môže byť batéria v poriadku a mohlo prísť k inému poškodeniu hodín.
V oboch prípadoch treba hodinky odovzdať predajcovi na riadnu reklamáciu a ten odborne posúdi, či je to výrobná vada podliehajúca záruke, alebo nie. I keď dôvodom býva v 90% iba vybitá batéria, vždy zostáva percento, že je batéria v poriadku a môže ísť o drahší servisný úkon. Preto neodporúčame hodinky svojvoľne otvárať či meniť batériu mimo predajcu, nakoľko tým porušujete záručné podmienky a predajca je oprávnený záruku na tovar zrušiť.

Aká je životnosť batérie ?


Životnosť batérie sa nedá presne určiť. Jej výdrž je priamo úmerná spotrebe stroja, ktorý poháňa. Batéria je energia, pohonná látka, rovnako ako napr. benzín v aute. Preto ak sa vám vybije batéria v novo zakúpených hodinkách, netreba sa hneď hnevať na predajcu, ani benzín v novo zakúpenom aute vám nevydrží 2 roky. I spotreba benzínu daného auta je vždy závislá od jeho motora a v neposlednom rade i od spôsobu jazdy. Sú strojčeky jednoduché, ukazujúce iba čas, alebo strojčeky vybavené rôznymi funkciami (stopky, svetlo, kompas atď). Aj v závislosti od frekvencie využívania týchto funkcií je daná výdrž batérie. Sú batérie menšie, väčšie, veľkú úlohu zohráva aj kvalita značky a najväčšiu čistota stroja ( vek stroja, utesnenie voči prachu). Optimálne by mala batéria v hodinkách vydržať 1 – 2 roky.

Prečo prvá batéria vydržala v hodinkách najdlhšie, ostatné už nikdy nevydržali tak dlho?


Nemusí to byť vždy kvalitnejšou batériou, ako sa môže zdať. Rozhodujúcim faktorom spotreby energie z baterky je čistota strojčeka. Aj keby ste hodinky nikdy nenosili na ruke, treba si uvedomiť, že časti strojčeka sú vyrobené z kovu a točením jednotlivých koliesok sa nepretržite vytvárajú mikroskopické častice prachu, ktoré sa v stroji usádzajú. Teda, čím sú hodinky staršie = tým sú viac zanesené = oleje sú hustejšie = v strojčeku vzniká väčšie trenie = tým viac energie z batérie je potrebné pre chod hodín = tým skôr sa batéria vybije. Z tohto dôvodu sa na batérie nevzťahuje záruka, nakoľko nevieme jej životnosť ovplyvniť.
Druhým faktorom je samozrejme kvalita batérie, preto používame jednu z najlepších svetových značiek, švajčiarsku RENATA.

Aká je záruka na batériu ?


Ako sme už vysvetlili vyššie, nakoľko výdrž batérie závisí od stroja, v ktorom sa používa, záruka na batériu iba zaručuje, že spotrebiteľ môže batériu použiť kedykoľvek v záručnej dobe do dátumu expirácie vyznačenom na obale. Nedefinuje však dobu jej užívania.
Vyjadrenie SOI:
Vzťahuje sa záručná doba 24 mesiacov aj na batérie a žiarovky?
Na základe § 620 OZ záručná doba za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, je 24 mesiacov. V zmysle výkladu OZ zákonnú záručnú dobu nemožno skrátiť. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad pri vreckovej batérii). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).
www.soi.sk, sekcia „Najčastejšie otázky“.

Aká je záruka na servisný úkon?

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa na servisnú činnosť vzťahuje záruka 3 mesiace.
Ak bolo však súčasťou servisného úkonu výmena súčiastky, na súčiastku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Aká je záruka na kožené remienky?

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa na tovar vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa však vzťahuje na výrobné vady, nie na mechanické poškodenia či už bežným nosením alebo nešetrným zaobchádzaním. Na toto, žiaľ, najviac trpia biele kožené remienky, kde sa bežné nosenie prejaví rýchlejšie, než na tmavých. Aj takýto remienok je možné reklamovať, predajca však môže reklamáciu na základe odborného posúdenia výrobcom zamietnuť s odôvodnením, že sa nejedná o výrobnú vadu. Za výrobnú vadu možno považovať páranie sa šitia remienka, odliepanie lepených častí či výrobnú nefunkčnosť pracky.

Aká je záruka na vodotesnosť ?

Na vodotesnosť, aj keď tlaková skúška dopadla pozitívne, neexistuje záruka. Treba si uvedomiť, že vodotesnosť hodín nie je doživotná a nie je za každých podmienok. Pozitívna skúška vodotesnosti je iba informácia o aktuálnom stave. Nakoľko nevieme ovplyvniť, či nebudú porušené pravidla pre udržanie vodotesnosti, nie je možné na vodotesnosť dať záruku. Záleží od klienta, ako s hodinkami zaobchádza.
Viac o podmienkach vodotesnosti sa dočítate nižšie.

Tlaková skúška vodotesnosti na mojich hodinkách dopadla negatívne, prečo som ju musel zaplatiť?
Prístroj na vykonanie tlakovej skúšky vodotesnosti nie je prístroj, ktorý má urobiť hodinky vodotesnými. Jeho úlohou je zistiť, či hodinky sú, alebo nie sú naďalej vodotesné. Výsledok môže byť pozitívny alebo negatívny. V oboch prípadoch prístroj vykonal svoju úlohu a poplatok sa platí za túto informáciu.

Ako si sám nastavím čas a dátum na ručičkových hodinkách ?


Väčšina hodiniek je vybavená korunkou (otočný mechanizmus na boku hodín pre nastavenie času). Táto korunka má v závislosti od typu stroja viacero polôh. Ak nemajú hodinky dátum, korunka má jednu polohu. Vytiahnite korunku čo najviac von a jej otáčaním nastavíte polohu ručičiek pre správny čas.
Ak majú hodinky aj dátum, korunka má dve polohy. V prvej polohe (vytiahnuť trochu von) pri točení korunkou do jednej strany nastavíte dátum. Ak ste dátum o pár čísiel omylom pretočili, točte bez starostí ďalej, dátumový veniec má 31 čísiel a opakujú sa dokola. Povytiahnutím korunky do druhej polohy (čo najviac von) a točením nastavujete polohu ručičiek pre ukazovanie správneho času.
Ak nejde korunka vytiahnuť, dôvodom môže byť, že je na závit, skúste ju najprv odskrutkovať.
Ak sa vám dátum prehadzuje okolo obeda a nie v noci, pretočte čas o 12 hodín dopredu.

Nastavenie sekundovej ručičky po výmene batérie.
Ak máte hodinky so stopkami – chronografmi a stalo sa vám, že po výmene batérie sa sekundová ručička stopiek nevynuluje kolmo na číslici 12, nie je to závada hodiniek. Nastavíte si ju pomerne jednoducho v závislosti od typu strojčeka hodín. Nastavenie troch základných typov:

1. typ stroja – vytiahnite korunku (koliesko na nastavenie času) do polohy nastavenia času (čo najviac von). Potom stláčaním vrchného tlačítka hodín nastavujete sekundovú ručičku a spodným tlačítkom jednu z malých ručičiek chronografov. Ak nastavenie v tejto polohe nereaguje, zatlačte jemne korunku do polohy nastavenia dátumu a postup stláčania tlačidiel opakujte.
Po nastavení všetkých chronografov zastrčte korunku do polohy 0.
2. typ stroja – vytiahnite korunku do polohy nastavenia času (čo najviac von). Potom podržte obe tlačidlá po dobu cca 5 sekúnd. Centrálna sekundová ručička obehne rýchlo dokola a po jej zastavení, vrchným tlačítkom nastavíte jej polohu vynulovania, kde potrebujete. Potom stlačte 1x spodné tlačítko, čím sa prepne nastavenie iného chronografu. Stláčaním horného tlačidla nastavíte ďalšiu ručičku chronografu. Takto postupujte až do úplného nastavenia chronografov.
Po nastavení všetkých chronografov zastrčte korunku do polohy 0.
3. typ stroja – vytiahnite korunku do polohy nastavenia času (čo najviac von). Vrchným tlačidlom nastavíte centrálnu sekundovú ručičku. Stlačením a držaním spodného tlačidla sa nastavujú zvyšné dva chronografy, pričom sekundový chronograf sa krúti rýchlejšie a hodinový pomalšie. Tlačidlo držte, až bude hodinový chronograf na pozícii, ktorú chcete nastaviť. Tlačidlo pustite a pomalým stláčaním dolného tlačidla nastavte správnu polohu sekundového chronografu.
Po nastavení všetkých chronografov zastrčte korunku do polohy 0.

Ak sa vám chronografy nastaviť nepodarilo, navštívte náš Servis hodín, kde vám hodinky nastavíme.

Čo urobiť ako prvé po rozbití skla hodín ?

Ak sa vám nedopatrením podarilo rozbiť sklo, odporúčame ihneď vytiahnuť korunku (otočný mechanizmu na nastavenie času) do polohy nastavenia času (čo najviac von) pretože v tejto polohe sa ručičky zastavia a teda nedochádza k tomu, že sa ručičky behom chodu zarazia o rozbité sklo, ktoré v mnohých prípadoch zostáva v priestore medzi sklom a číselníkom a ručičky sa poničia tým, že majú neustálu snahu k chodu a môže prísť k ich ohnutiu či deformácii ozubenia v strojčeku.

Mám ryhu na zafírovom skle, ako je to možné, keď je zafírové sklíčko nepoškriabateľné ?
Zafír je na stupnici tvrdosti na čísle 9, teda hneď za najtvrdším materiálom, ktorým je diamant. Je teda naozaj veľmi tvrdý, avšak môže sa poškriabať materiálom buď tvrdším, alebo rovnako tvrdým, ako je on. Z rovnakého tvrdého materiálu – korundu, sa vyrábajú zrná do brúsnych šmirgľových papierov. Práve pri brúsení týmto papierom môže nechcene prísť k styku zrna korundu so zafírovým sklíčkom.

Dá sa poškriabať zafírové sklíčko ?
Vo väčšine prípadov sa nejedná o poškriabaný zafír, ale o poškriabaný antireflex. Antireflexná vrstva, ktorá sa nanáša na sklo pre pohlcovanie prudkého jasného svetla, nemá takú tvrdosť ako zafírové sklo. Táto vrstva sa najčastejšie nanáša na sklo z vrchu, nakoľko efekt tejto vrstvy na povrchu je omnoho vyšší, ako antireflex na sklíčku zospodu. Treba však podotknúť, že zafír sa dá poškriabať a to materiálom tvrdším, alebo rovnako tvrdým, ako je zafír.

Ako je to so zárukou na hodinky s povrchovou úpravou pozlátením? Je bežné, že sa povrchová úprava časom ošúcha ?


Áno, je to bežná záležitosť. Jedinú zlatú farbu, ktorú nezoderiete, je zlatý masív – tzn.hodinky komplet zlaté. Každé pozlátenie je povrchová úprava. Všeobecne sa dá povedať, že na zlatenie sa záruka, rovnako ako na žiadnu inú povrchovú úpravu, nevzťahuje. Zlatenie sa totiž zodiera bežným užívaním a toto výrobcovia hodiniek neovplyvnia. Na odieranie má totiž vplyv niekoľko faktorov, medzi inými aj agresivita potu zákazníka, prostredie, kde sa hodinky nachádzajú, taktiež to, ako sa s hodinkami zaobchádza a tak ďalej.
Medzi ostatné povrchové úpravy patrí akákoľvek iná farba kovu, než čistá oceľ, teda čierna, hnedá, medená, biela atď.

Aký je rozdiel medzi kaučukovým a silikónovým remienkom ?
Silikón je chemicky vyrobený materiál pričom kaučuk je materiál prírodný.

Ako predĺžiť životnosť koženého remienku ?
Ak ste si kúpili hodinky s koženým remienkom a chcete aby vám vydržal čo najdlhšie, nastriekajte ho impregnačným sprejom napríklad na topánky. Impregnovaná koža sa stane odolnejšia voči potu aj vode a vydrží dlhšie. V prípade, že už máte hodinky s koženým remienkov a chcete ho vyčistiť a inovovať, remienok na 1 minútu ponorte do chlórového čistiaceho prostriedku a potom osušte handričkou. Opäť je vhodná impregnácia sprejom na kožené výrobky.

Aký je rozdiel medzi mechanickými, automatickými a quartzovými hodinkami ?


Mechanické hodinky sú hodinky, ktoré je potrebné mechanicky naťahovať cca v 24 hodinových intervaloch, najčastejšie pomocou korunky hodín.
Automatické hodinky sú novšia obdoba mechanických, nakoľko sa naťahujú sami automaticky pri pohybe ruky, ako ich nosíme na ruke. Sú vybavené pohyblivým rotorom, ktorý tento náťah vykonáva sám. Quartzový strojček je strojček, ktorý je napájaný batériou.

Sú lepšie automatické hodinky či hodinky na batériu (quartzové) ?
Môže sa zdať, že vlastniť automatické hodinky nám ušetrí veľa peňazí za výmeny batérií, ktoré nemusíme absolvovať, veď hodinky sú poháňané automaticky a navždy. Avšak automatický ani mechanický strojček nie je žiadne „Perpetuum mobile“. V pravidelnom intervale cca raz za 6-7 rokov je pre správny chod strojčeka potrebné podrobiť ho generálnej oprave (úplnej demontáži, vyčisteniu, montáži a mazaniu novým olejom), pričom tento hodinársky úkon nie je žiadna hračka a preto sa cena úkonu pohybuje rádovo v stovkách Eur.
Quartzové strojčeky si novú batériu vypýtajú cca raz za 1-2-3 roky v závislosti od typu a veku strojčeka, ceny výmeny batérií sú podstatne nižšie. Náklady na prípadné opravy poškodenia či výmeny strojčeka sú taktiež lacnejšie ako u mechanických či automatických hodinkách. A čo do presnosti; žiadne, ani tie najlepšie či najdrahšie automatické hodinky na svete sa nedokážu vyrovnať presnosti chodu quartzového strojčeka. No majú svoje čaro.

Prečo je potrebná generálna oprava strojčeka pri automatických či mechanických hodinkách ?

Každý strojček v hodinkách je mechanizmus, ktorý sa časom a používaním znečisťuje a opotrebováva. Navyše ak tesnenia hodiniek už tiež neplnia svoj účel, do hodiniek sa dostáva vlhkosť a prach, ktoré tiež prispievajú k zníženiu životnosti strojčeka. Znečistený strojček nefunguje správne, rezerva chodu a presnosť sa zníži. Pohyblivé časti sa rýchlejšie opotrebovávajú.

Generálne oprava strojčeka hodín v praxi znamená, že sa celý strojček rozoberie, vyčistí, zloží a namaže novým olejom. Toto čistenie zabezpečí jeho správny chod a predchádza nezvratným poškodeniam súčiastok ich opotrebením (zvýšeným trením). Výrobcovia odporúčajú každé mechanické i automatické hodinky v intervale cca raz za 6 – 7 rokov pri optimálnom používaní podrobiť generálnej oprave strojčeka, a to i v prípade, že hodinky fungujú zdanlivo správne. Olej podlieha starnutiu, mení sa jeho viskozita.
Generálna oprava strojčeka hodín nemá žiaden vplyv na vodotesnosť hodín, nakoľko vodotesnosť je zabezpečená tesneniami v puzdre (viď nižšie „generálna oprava hodín“).

Aký je rozdiel medzi generálnou a čiastkovou opravou strojčeka ?
Generálna oprava strojčeka je oprava, ktorá zahŕňa opravu celého mechanizmu, od jeho kompletnej demontáže, vyčistenia, prípadnej výmeny potrebnej súčiastky, montáže a mazania potrebných častí strojčeka novým olejom. Čiastková oprava strojčeka hodín zahŕňa iba lokálnu opravu daného poškodenia stroja, ktorú je potrebné opraviť.

Kedy je postačujúca čiastková oprava a kedy je nutná generálna oprava (GO) ?
Kvalifikovaný hodinár posúdi stav strojčeka hodín (znečistenie strojčeka prachom, známky vlhkosti, korózie atď.) a pomocou diagnostického prístroja určí, v akom rozsahu je nutné opravu vykonať.
Ak strojček nejaví známky znečistenia, vlhkosti či korózie a presnosť chodu je v tolerancii, stačí strojček podrobiť regulácii presnosti chodu. Ak je však potrebné aj vymeniť poškodenú súčiastku a jej výmena si vyžaduje úplnú demontáž hodinového strojčeka, považuje sa to za generálnu opravu, ktorá sa prevedie v úplnom rozsahu.
Ak je chod strojčeka mimo tolerancie, samotná regulácia presnosti by nemala význam, v tomto prípade je potrebné podrobiť strojček generálnej oprave. Rovnako potrebná je GO ak strojček javí známky vlhkosti, nečistôt či korózie.

Aký je rozdiel medzi GO strojčeka hodín a GO hodín ?
Generálna oprava strojčeka hodín sa zameriava iba na strojček, pričom generálna oprava hodín sa zameriava na hodinky celkovo, teda opravu strojčeka i puzdra a jeho potrebných súčastí ( výmena sklíčka, mazanie či výmenu tesnení, leštenie puzdra a kovového náramku, ultrazvukové čistenie atď.)

Pod kovovým remienkom sa mi špiní ruka na čierno, čím to je ?


Pomerne častá záležitosť u zákazníkov, ktorí nosia hodinky dlhšiu dobu. Nejde tu o alergiu ani o inú chemickú reakciu, jedná sa o nečistoty v štrbinách medzi jednotlivými článkami náramku, kde sa usádza prach, ktorý sa zmieša s potom a súčasne s prachom z oceli, ktorý sa tvorí trením článkov o seba. V záhyboch jednotlivých kovových článkov remienku sú prakticky nedostupné na domáce čistenie. Odporúčame nechať náramok vyčistiť ultrazvukom, bude opäť ako nový. Predĺžite tým jeho životnosť a efektívnym spôsobom ho zbavíte nečistôt, ktoré ináč budete nosiť na ruke.

PRED:                                                               

PO:

 

Ako je možné, že sa zarosilo zospodu sklo, keď sú hodinky vodotesné ?
Ak sa Vám zarosilo sklíčko, znamená to, že sa na nejaký čas porušením pravidiel vodotesnosti hodinky stali ne-vodotesnými, kedy prišlo k prieniku vlhkosti do ich vnútra. Najčastejšie sa to stáva pri zmene teploty. Z fyziky vieme, že horúce prostredie spôsobuje inú rozťažnosť použitých materiálov (kov, guma, sklo, plast, teflón), kedy inak vodotesné hodinky prestanú tesniť. Bežnou príčinou je sprchovanie či kúpanie sa s hodinkami vo vani, sauny, termálne kúpele, alebo iné horúce a zároveň vlhké prostredie. Znížením teploty príde k opätovnému tesneniu, kedy sa vlhkosť vo vnútri hodín nevie dostať von, práve preto, lebo hodinky opäť tesnia a vytvorí sa kondenz – rosa na skle. Ak by hodinky naďalej netesnili, vlhkosť by sa sama vytratila, bez zarosenia skla.
I bežná vlhkosť z ovzdušia či umytia rúk môže poškodiť hodinky, ak pri výmene batérie neboli skontrolované a premazané tesnenia hodín. Túto službu v našom Servise hodín poskytujeme pri výmene batérie automaticky.

Čo robiť, keď mám zarosené sklo, prípadne vodu v hodinkách ?
Čím dlhšie sa vlhkosť v hodinkách nachádza, tým väčšie môže byť konečné poškodenie. Odporúčame preto bezodkladne priniesť hodinky do servisu hodín, kde vám hodinky otvoríme, odborne vysušíme a zdiagnostikujeme, či je mechanizmus v poriadku. Následne sa skontrolujú a premažú tesnenia a vykoná sa tlaková skúška vodotesnosti. Poraďte sa priamo s personálom, čo to spôsobilo a ako sa do budúcna vyhnúť porušeniu pravidiel pre udržanie vodotesnosti.

Viac o vodotesnosti
Ak hľadáte hodinky vhodné na kúpanie či ponáranie, mali by ste si prezrieť nasledujúcu tabuľku. Označenie v metroch neznamená skutočnú hĺbku, do ktorej sa môžete ponoriť. Niekedy to môže pôsobiť zavádzajúco, mnohí si myslia, že hodinky s označením „50M“ sa môžu reálne ponoriť do hĺbky 50 metrov pod vodu.. NIE JE TOMU ALE TAK!

Pre vodotesnosť neplatí univerzálna jednotka. Najčastejšie sa pri hodinkách stretnete s označením v metroch, alebo stopách výšky vodného stĺpca (M, ft) a ďalej v jednotkách tlaku v atmosférach a baroch (ATM, BAR). Práve tlak má na svedomí prenikanie vody do útrob hodiniek.

Označenie „vodotesný“ (waterproof), v súvislosti s hodinkami nekorešponduje so skutočnosťou. Ani tie najlepšie potápačské hodinky nie sú za každých okolností vodotesné. Treba si pamätať,
VODOTESNOSŤ NIE JE DOŽIVOTNÁ A NIE JE ZA KAŽDÝCH PODMIENOK !

Tlaková skúška vodotesnosti by sa u vodotesných hodiniek mala vykonávať vždy po otvorení a zatvorení hodín, teda i po výmene batérie, aby ste sa ubezpečili, že je naďalej bezpečné používať vaše hodinky v kontakte s vodou. Skúška na našich prevádzkach sa vykonáva profesionálnym digitálnym prístrojom na báze tlaku vzduchom. Pozitívna skúška vodotesnosti je však dôkazom o aktuálnom stave vodotesnosti a nevzťahuje sa na ňu žiadna záruka, nakoľko vplyvom nedodržania pravidiel správneho zaobchádzania s hodinkami môžu pomerne ľahko o tento status prísť. Žiaden servis nemôže ovplyvniť, ako bolo s hodinkami po opustení jeho priestorov zaobchádzané a či boli dodržané pravidlá pre zachovanie vodotesnosti.

Aké sú podmienky pre udržanie vodotesnosti hodín ?
Ani jedny, akokoľvek kvalitne vyrobené hodinky vám nezaručia, že si deklarovanú vodotesnosť udržia naveky. Ako pri každom spotrebnom tovare, aj tu platia isté zásady:

 1. Pod vodnou hladinou sa striktne neodporúča manipulácia s korunkou (ani skrutkovacou) a tlačidlami ! Ak máte na hodinkách stopky, nikdy nepoužívajte ich tlačidlá pod vodou! Iba pár hodiniek má také tesnenie, ktoré dokáže zabrániť vniknutiu vody pri stlačení tlačidla pod vodou. Samozrejme to platí aj pre korunku, s ktorou sa pod vodou netreba hrať. Mnoho vodotesných hodín má okolo skla otočnú lunetu. Táto luneta je vlastne merač času pod vodou. Aby ste nemuseli čakať, až minútová ručička dôjde na číslicu 12, otočíte pred ponorom lunetu tak, aby minútová ručička smerovala presne na nulu lunety. Týmto vidíte, koľko minúť ubehlo od Vášho ponoru. Všetky lunety sa otáčajú iba jedným smerom, aby ste si prípadným nechceným pootočením smerom späť neubrali meraný čas.
 2. Dôležitá je tiež teplota vody. Prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku.Skutočné potápačské aktivity sa zvyčajne dejú v pomerne chladných vodách alebo vodách, ktoré nepresahujú teplotu tela. Ak sa ale vykúpete v horúcej vani či sprche, mohlo by si to odniesť tesnenie hodiniek a tým následne vniknúť aj voda do ich vnútra. To platí dvojnásobne pri náhlej zmene teploty, napríklad zo sauny alebo horúcej vane do studeného bazéna. Za normálnych okolností sa totiž pri potápaní mení teplota postupne a pomaly.
 3. Po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou. Taktiež bežná sprcha môže ublížiť Vašim hodinkám. Odhliadnuc od náhlych zmien v teplote vody a okolitého prostredia a rozdielnej rozťažnosti materiálov, rôzne mydlá, sprchové gély či šampóny môžu tiež pôsobiť agresívne na tesnenie hodiniek a tým hodinky poškodiť. Po takomto kúpeli, alebo kúpaní sa v slanej morskej vode, treba hodinky vždy následne opláchnuť čistou vodou a osušiť ich, aby sa zmyla soľ, prípadne iné chemické prostriedky. Pri bežnom sprchovaní ďalej hrozí riziko náhodného dotyku tlačidiel alebo nechceného pootočenia korunky hodín a následného vniknutia vody či vlhkosti do hodiniek.
 4. Zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch. Treba si uvedomiť, že výrobné meranie vodotesnosti hodiniek prebieha v laboratórnych podmienkach, ktoré sa merajú podobne, ako keby potápač s hodinkami sedel na hladine v konkrétnej hĺbke bez akéhokoľvek náznaku pohnutia. Avšak v reálnom živote to nie je možné, pretože pri rôznych aktivitách vo vode s hodinkami hýbeme. Napríklad pri skoku do vody s hodinkami nastane na okamih, dosť dlhý na to, aby do hodiniek vnikla voda, obrovská zmena tlaku, ktorá môže mnohonásobne prevýšiť hodnotu, ktorá je nameraná v pokojných laboratórnych výsledkoch. Pri páde hodín na tvrdý povrch môže dôjsť k rôznym, niekedy oku neviditeľným poškodeniam, ktoré narušia vodotesnosť.
 5. Vek hodiniek je taktiež dôležitým faktorom, pretože časom sa oslabuje tesnenie hodiniek. Hodinky, ktoré skutočne používate do vody by mali prejsť každý rok skúškou vodotesnosti a každé 3 roky aj výmenou všetkých tesnení za nové. Každé hodinky majú tesnenie na zadnom viečku, sklíčku, korunke, prípadne tlačidlách.
 6. Pravdivosť deklarovanej vodotesnosti výrobcom. Žiaľ častým javom na podporu predajnosti je deklarovaný stupeň vodotesnosti, ktorý hodinky výrobnou konštrukciou nespĺňajú. Ak plánujete využívať hodinky pod vodnou hladinou, treba sa pri kúpe dôkladne informovať o vodotesnosti, prípadne investovať do overených značiek hodín, kde toto riziko nehrozí.
 7. Nešetriť na cene pri výmene batérie. Ak máte kvalitné vodotesné hodinky, o ktoré by ste neradi prišli, odporúčame nešetriť na cene a navštíviť radšej kvalitný hodinársky servis, než klenotníctva, trhy či miesta, kde vám, hoci lacno, len vymenia batériu. Samotný servisný úkon výmeny batérie pozostáva z čistenia kontaktov pod batériou, čistenia otvorov púzdra (pri viečku, pri korunke a tlačidlách), aby sa časom nahromadené nečistoty netlačili na tesnenie a nepoškodzovali ho, vizuálnej kontroly a mazania tesnení či ich prípadnej výmeny a tlakovej skúšky vodotesnosti. Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu hodín pri samotnom servise, informujte sa vopred, či sa tlaková skúška vykonáva vzduchovým alebo vodným prístrojom. Hoci sa cena môže vyšplhať do výšky cca 20,- Eur, výmena strojčeka môže byť niekoľkonásobne drahšia.